Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga - Kratka zgodovina KKGZ z.b.o.

Zadruge: LEDINA kmetijsko-gozdarska zadruga z.b.o., Slovenj Gradec, Kmetijsko-gozdarska zadruga z.o.o.,Prevalje, Kmetijska zadruga z.o.o., Vuzenica, Kmetijsko-gozdarska zadruga z.o.o., Dravograd in Kmetijsko-gozdarska zadruga z.o.o., Ožbalt ob Dravi, so se zaradi realizacije Programa prestrukturiranja zadružništva in hranilništva na Koroškem, izboljšanja storitev za člane in večje konkurenčnosti ter dolgoročne zagotovitve gospodarskega obstoja in razvoja vseh udeleženih zadrug odločile, da se spojijo na podlagi Pogodbe o združitvi s spojitvijo zadrug in so ustanovile novo skupno zadrugo, to je Koroško kmetijsko-gozdarsko zadrugo z.b.o., Slovenj Gradec, ki je bila vpisana v sodni register dne 24.12.2001.

Prvi jubilej, 10-obletnico svojega delovanja, je Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga z.b.o. praznovala dne 24.12.2011 in jo obeležila s slavnostno sejo v lokalu na Letališču v Turiški vasi.