Predstavitev

Zadružništvo je na Koroškem prisotno že več kot 60 let. Koroška kmetijsko – gozdarska zadruga z.b.o., s sedežem v Slovenj Gradcu, posluje v 3 dolinah, to je v Mislinjski, Dravski in Mežiški dolini ter v okviru 12 občin na Koroškem in sicer:

  • Mestni občini Slovenj Gradec,
  • Občini Mislinja,
  • Občini Dravograd,
  • Občini Ravne na Koroškem,
  • Občini Prevalje,
  • Občini Mežica,
  • Občini Črna na Koroškem,
  • Občini Muta, Občini Vuzenica,
  • Občini Radlje ob Dravi,
  • Občini Ribnica na Pohorju in Občini Podvelka.

Vanjo je včlanjenih 996 članov in zaposluje 135 delavcev.

Glavni dejavnosti zadruge sta odkup mleka, živine, lesa, ki se za kmete vrši na sedežih Področne zadruge Ledina Slovenj Gradec, Področne zadruge Dravograd, Področne zadruge Prevalje in Področne zadruge Vuzenica-Ožbalt ter trgovinska dejavnost v 25 trgovinah.

V tehničnih trgovinah, Kmetijskem centru Stari trg, Trgovini Šmartno, Trgovini Mislinja, Trgovini Dravograd, Trgovini Ravne, Trgovini Kotlje, Prodajnem skladišču Prevalje, Trgovini Mežica, Trgovini Črna, Trgovini Vuzenica, Trgovini Muta, Trgovini Radlje, Trgovini Vas in Trgovini Ožbalt, vršimo oskrbo z repromaterialom, kot so mineralna gnojila, krmila, krmna žita, pesni rezanci, sredstva za varstvo rastlin, semena in drugo tehnično blago široke potrošnje, kmetijsko mehanizacijo in njihove rezervne dele, asortima za vrtičkarje, v trgovini Cvetličarna Radlje pa vršimo cvetličarsko dejavnost.

V živilskih trgovinah, Market-Mesnica Stari trg, Trgovini Podgorje, Trgovini Sele, Živila Šmartno, Trgovini Turiška vas, Trgovini Šentilj, Trgovini Trbonje, Samopostrežni Zg. Muta in Samopostrežni Vuhred vršimo oskrbo živilskega blaga s poudarkom na živilih slovenskega porekla ter ponudbo lokalnih kmetov- članov zadruge.

Kontakti

KOROŠKA KMETIJSKO-GOZDARSKA
ZADRUGA z.b.o.


Celjska cesta 118
2380 SLOVENJ GRADEC

Mat.št.: 1615173000
Davč.št.: SI28602439
TRR: 02470-0090859539 pri NLB d.d.
TRR: 19100-0010102216 pri DBS d.d.

Tajništvo:
02 88 46 010
02 88 46 000

Predsednik zadruge:
Ivan Praznik
041 266 960

Direktorica:
Danica Ramšak
02 88 46 012
041 981 376
danica.ramsak@kkgz.si

Računovodstvo:
02 88 46 025
marjeta.prelogar@kkgz.si

Vodja komerciale:
Marko Petrič
02 88 46 017
051 356 804
marko.petric@kkgz.si

Komerciala:
02 88 46 020
031 602 348
bojana.pecolar@kkgz.si

02 88 46 021
031 219 837
janez.krevh@kkgz.si

Vodja odkupa:
Anemarija Gerold
02 88 46 014
041 688 243
ani.gerold@kkgz.si

Vodja pravno-kadrov. službe:
Renata Vajde
02 88 46 013
041 817 335
renata.vajde@kkgz.si